“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ปลุกสังคมเมื่อพระธรรมวินัยถูกละเมิด – ฆราวาสใช้ช่องทาง”พระ”ทำมาหากิน ชี้ใช้ความโปร่งใส กาง”บัญชีวัด-พระ”

“ไพบูลย์ นิติตะวัน” ปลุกสังคมเมื่อพระธรรมวินัยถูกละเมิด – ฆราวาสใช้ช่องทาง”พระ”ทำมาหากิน สู่ปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ใช้ความโปร่งใส กาง”บัญชีวัด-พระ” รื้อโครงสร้างอำนาจที่เป็นแท่ง บริหารด้วยคณะสงฆ์