ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – “กระแสเหนือเมฆ 2 ยังแรง” และ “ประกาศยกเลิกผมเกรียน-สั้นถึงติ่งหู”

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 6–12 ม.ค. 2556 – “กระแสเหนือเมฆ 2 ยังแรง” และ “ประกาศเอาใจนักเรียน ยกเลิกผมเกรียน -สั้นถึงติ่งหู”