ทรงดนตรี วันที่รอคอย

ความผูกพันอย่างลึกซึ้งระหว่างพสกนิกรไทยกับองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพื้นฐานจากพระราชกรณียกิจที่มากมายและล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนการวางพระองค์ในแบบที่ประชาชนรู้สึกว่า “เข้าถึง” ในช่วงหลังๆ ประชาชนจำนวนมากรู้สึกใกล้ชิดและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณจนพากันขนานพระนามว่า “พ่อหลวงของแผ่นดิน”