ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ – ว่าด้วยสภาไทย วลีเด็ด“สวยกว่าเด็กกว่า” และส.ส. หลับหมดสภาพ คาห้องประชุม

ประเด็นฮอตรอบสัปดาห์ 18-24 สิงหาคม 2556 – ว่าด้วยสภาไทย วลีเด็ด“สวยกว่าเด็กกว่า” และส.ส. หลับหมดสภาพ คาห้องประชุม