“วิลเลียม วิน แอลลิส” คู่กรณีการเพิกถอนปริญญาเอก “ศุภชัย หล่อโลหการ” 5 ปีของการทวงสิทธิผู้ประพันธ์

“วิลเลียม วิน เอลลิส” คู่กรณีการเพิกถอนปริญญาเอก “ศุภชัย หล่อโลหการ” 5ปีของการทวงสิทธิผู้ประพันธ์