ถอดรหัส “ปฏิรูป” บนความขัดแย้ง บทเรียนจากต่างประเทศ

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ถอดบทเรียนการปฏิรูปในต่างประเทศ โดยกระบวนการที่ประสบความสำเร็จมีหลายแนวทาง “สภาแห่งชาติ-องค์กรสานเสวนา-ห้องปฏิบัติการสังคม” ขณะที่บริบทสังคมไทยอยูในภาวะ “ความขัดแย้งยืดเยื้อ” และสถานการณ์ “ไม่สุกงอม” การเจรจายังไม่เกิด

เครือข่ายเดินหน้าฯ จัดเวทีกลาง “ถอดจุดร่วม” หาแนวทางปฏิรูปยั่งยืน

กระแสการ “ปฏิรูป” ในสังคมไทยกำลังจุดติดท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง โดยมีหลายเวทีหลายองค์กรออกมาเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปอย่างจริงจัง เพราะต่างตระหนักว่า นี่คือจังหวะและโอกาสเหมาะสมที่สุดในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมืองมากที่สุด