มติ ป.ป.ช.ชี้เสียบบัตรแทนกันผิดอาญา ฟัน”นริศร ทองธิราช” – รู้เห็นให้สับเปลี่ยนรธน.”สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ – อุดมเดช รัตนเสถียร “ส่งฟ้องผิดอาญา

มติ ป.ป.ช.ชี้เสียบบัตรแทนกันผิดอาญา ฟัน”นริศร ทองธิราช” – รู้เห็นให้สับเปลี่ยนรธน.”สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ – อุดมเดช รัตนเสถียร “ส่งฟ้องผิดอาญา