“ณรงค์ กิตติขจร” ย้อนชีวิต เบื้องหลังอำนาจซ้อนอำนาจ 14 ตุลา มหาวิปโยค “เป็นพรหมลิขิต ฟ้าดินต้องการให้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราไปฝืนชะตาอาจตายก็ได้”

น้อยยิ่งกว่าน้อยครั้ง ในรอบกว่า 40 ปี ที่จะปรากฏภาพและเสียงของ พันเอก ณรงค์ กิตติขจร อดีต 1 ใน 3 ผู้นำประเทศ ที่เรืองอำนาจที่สุด แห่งยุค 14 ตุลาคม 2516 ในวัย 81 จากนายทหารหนุ่มยศพันเอก ที่มีบารมีเหนือนายพลค่อนกองทัพ “พันเอก ณรงค์” ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ต้องแบกไว้บนบ่า เขาปรากฏตัวที่บ้านถกลสุข ในฐานะ “ปู่” และ “ตา” ของหลานแห่งตระกูล “กิตติขจร”

เหลียวหลังเพื่อแลหน้า (ตอนที่ 2): เรื่องการเมืองไทย

บทแรกเลย…ขอเริ่มด้วยเรื่องการเมืองไทย ในช่วงหกสิบปีที่ผ่านมาพื่อใช้เป็นหลัก ร้อยเรียงเรื่องอื่นๆอีกสามด้าน ที่จะค่อยๆเล่าต่อไป เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่อง ความมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัว และประโยชน์อีกอย่าง กำลังนี้ใครๆก็เรียกหาแต่การ”ปฏิรูป” …จะเดินหน้าอะไร ปรับเปลี่ยนอะไร ให้เป็นอย่างไร ลองเหลียวหลังกลับไปดูที่มาที่ไป น่าจะช่วยได้บ้าง