เปิด 8 โครงการ “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา” วงเงิน 35,835 ล้านบาท – นำร่อง “ท่าน้ำนนท์” ชงครม. ปีหน้า

เปิด 8 โครงการ “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา” วงเงิน 35,835 ล้านบาท – นำร่อง “ท่าน้ำนนท์” ชงครม. ปีหน้า

เผยโฉม “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา” เลาะ 4 จังหวัด 140 กม. – ใช้งบว่าจ้างศึกษากว่า 30 ล้านบาท ชูวิสัยทัศน์ “เชื่อมเมืองสู่แม่น้ำ อนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น “โครงการศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา” หรือ โครงการถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา ครั้งที่ 1 “ประชาชน-สถาปนิก” ห่วงน้ำท่วม-ทำลายวิถีชีวิต-ขาดความร่วมมือ