กรมทางหลวงลุยตัดไม้สักอายุกว่า 80 ปี เพื่อขยายถนนสุโขทัย-ตาก

ชาวบ้านร้องเรียน กรมทางหลวงลุยตัดไม้สักอายุกว่า 80 ปี เพื่อขยายช่องจราจร เส้นทางหมายเลข 12 สุโขทัย-ตาก