ถนนที่มีชีวิต

ถนนที่มีชีวิต…เดิมทีเดียวถนนเป็น ‘พื้นที่สาธารณะ’ ที่ใครจะใช้ทำอะไรก็ได้ แม้กระทั่งกิจกรรมสันทนาการอย่างการเล่นเกม ส่วนหน้าที่ในการเป็น ‘ทางสัญจร’ นั้นเป็นเพียงหน้าที่หนึ่งของถนนเท่านั้น

ทว่าเมื่อเริ่มเกิดรถยนต์ขึ้น หน้าที่ของถนนก็เปลี่ยนไป เมื่อระดับความเร็วและปริมาณของรถบนถนนเพิ่มขึ้น ก็เห็นได้ชัดว่า ‘หน้าที่’ ของถนนที่เคยมีทั้ง ‘หน้าที่สังคม’ และ ‘หน้าที่ทางสันทนาการ’ ลดน้อยถอยลงจนถึงขั้นแทบไม่เหลืออยู่ สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือ ‘หน้าที่ในการเป็นทางสัญจร’ เท่านั้น