ต้านคอร์รัปชัน…จุดติดต้องจุดต่อ

ต้านคอร์รัปชัน…จุดติดต้องจุดต่อจะเป็นการดีกว่าหรือไม่ ในเมื่อเราคิดจะลงทุนกันถึงขนาดนี้แล้ว อย่าไปหยุดอยู่ที่การเอาผิดรายบุคคลที่คอร์รัปชันเลย แต่ควรมุ่งหน้าไปทำลายระบบนิเวศน์ที่เอื้อให้มีการคอร์รัปชันเช่นนั้นจะดีกว่า และถ้าเลยต่อไปจนถึงการปลูกสร้างระบบนิเวศน์ใหม่ที่คอร์รัปชันจะงอกเงยไม่ได้ก็จะดีที่สุด ยั่งยืนที่สุด และคุ้มทุนที่สุด