“โจน จันได” วิพากษ์การศึกษาไทย ต้องออกแบบ “ไม่ยากและไม่แพง” – วิถีเด็กโฮมสคูล “ต้นกล้า จินาจันทร์” นักเรียนนอกกะลา อายุ 11 ปีเก็บเงินไปเที่ยวอเมริกา

วิธีคิดแบบ “โจน จันได” วิพากษ์การศึกษาไทย ต้องออกแบบ “ไม่ยากและไม่แพง” และตัวอย่าง วิถีเด็กโฮมสคูล “ต้นกล้า จินาจันทร์” นักเรียนนอกกะลา อายุ 11 ปีเก็บเงินไปเที่ยวอเมริกา