เปรียบเทียบการจัดการ”เบอร์สวย”ในต่างประเทศ กรณีสิงค์โปร์ – มาเลเซีย จัดประมูลตามความเชื่อเลขมงคล

การจัดการ”เบอร์สวย”ในต่างประเทศ ทั้งสิงค์โปร์ มาเลเซีย จัดประมูลตามความเชื่อเลขมงคล