ขายชาติ-ขายแผ่นดิน

ขายชาติ-ขายแผ่นดิน น่าเชื่อว่ากฎหมายกีดกันฝรั่งถือที่ดินสารพัดฉบับของเราไม่ว่าฉบับเก่าหรือฉบับที่กำลังร่าง เอาเข้าจริงล้วนใช้ห้ามใครไม่ได้