คนต้นแบบทายาทเกษตรกรมืออาชีพ “แก่นคำหล้า พิลาน้อย” ผู้สืบสันดานชีวิตเกษตรกรรม

หลักสูตร “ทายาทเกษตรกรมืออาชีพ” ได้รวบรวม “คนต้นแบบ” มาประมาณ 30 คนในฐานะ “ลูกหลานเกษตรกรผู้สืบสันดานอาชีพเกษตรกรรม” ค้นต้นแบบทั้ง 30 คน เป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพ สามารถเลี้ยงตัวเองได้ มีรายได้เฉลี่ยเกือบ 1 ล้านบาทต่อปี ส่วนใหญ่ทุกคนทำเกษตรผสมผสาน มีภูมิปัญญาในการทำเกษตร คือ มีการลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อม และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง