สำรวจค่าใช้จ่ายค่าเดินทางคนกรุงเทพฯ รถไฟ รถเมล์ เรือ วินมอ’ไซค์ ตุ๊กตุ๊ก และแท็กซี่

ในเมืองใหญ่ซึ่งผู้คนล้วนเข้ามาทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพเช่นนี้ จำเป็นต้องมีการบริการขนส่งสาธารณะที่เพียงพอและมีราคาที่เหมาะสมกับรายได้ของคนเมืองเมือง ไทยพับลิก้าจึงขอนำเสนอรายจ่ายด้านค่าเดินทางที่คนเมืองต้องเจอ โดยรวมค่าใช้จ่ายการเดินทางในโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่อง รถโดยสารประจำทาง เรือ และรถโดยสารไม่ประจำทางไว้ที่นี่ที่เดียว

ตุ๊กตุ๊ก กระบะ

ผมเพิ่งไปประเทศจีนและอินเดียมา ประชาชนคนส่วนใหญ่ในสองประเทศนี้มีสภาพคล้ายคนไทย คือฐานะไม่สู้ดี รัฐบาลรวมทั้งเอกชนเขารู้ปัญหานี้ดี จึงผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก (มาก) ออกมาขาย เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อไปใช้ได้ ราคาไม่แพง กินน้ำมันน้อย ไม่กินที่จอดและสามารถเข้าซอกเล็กตรอกน้อยได้ เหมาะแก่การขนของเข้าไปในตลาดชุมชน ซึ่งเหมือนกันทั้งสามประเทศ คือ คนเยอะ แออัด จอแจ