ตุ๊กตุ๊ก กระบะ

ผมเพิ่งไปประเทศจีนและอินเดียมา ประชาชนคนส่วนใหญ่ในสองประเทศนี้มีสภาพคล้ายคนไทย คือฐานะไม่สู้ดี รัฐบาลรวมทั้งเอกชนเขารู้ปัญหานี้ดี จึงผลิตรถบรรทุกขนาดเล็ก (มาก) ออกมาขาย เพื่อให้ชาวบ้านทั่วไปมีสิทธิ์ซื้อไปใช้ได้ ราคาไม่แพง กินน้ำมันน้อย ไม่กินที่จอดและสามารถเข้าซอกเล็กตรอกน้อยได้ เหมาะแก่การขนของเข้าไปในตลาดชุมชน ซึ่งเหมือนกันทั้งสามประเทศ คือ คนเยอะ แออัด จอแจ