มหากาพย์นำเข้ารถหรู (3): ศุลกากรค่อนกรม “ไม่สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ เร่งตั้งศูนย์ข้อมูลกลางบีบพ่อค้ารถ – WTO ชี้ขัดหลัก GATT

มหากาพย์นำเข้ารถหรู (3): ศุลกากรค่อนกรม “ไม่สงสัย” ผู้นำเข้าแจ้งราคาต่ำ ระบบตรวจสอบไม่มีผลในทางปฏิบัติ เดินหน้าจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลาง บีบพ่อค้ารถแจ้งราคาเพิ่ม WTO ชี้ขัดหลัก GATT