ออป.ลุยตัดไม้สัก-ไม้กะยาเลย 300 ต้น ผู้ว่าฯตากแจงทำประชาพิจารณ์แล้ว

ผู้ว่าฯตาก ยันตัดไม้ขยายทางหลวงสาย 12 ได้รับฉันทามติจากชาวบ้าน‑กรมป่าไม้ ชี้ทั้ง 2 ข้างทางมีไม้สัก-ไม้กะยาเลย เข้าคิวรอถูกโค่นกว่า 300 ต้น