ความเกรียนกับวัฒนธรรมทางอำนาจ

” ความเกรียนกับวัฒนธรรมทางอำนาจ ” แม้เรื่องหัวเกรียนจะเป็นวิวาทะมานาน แต่เรื่องหัวเกรียนนั้นสะท้อนวัฒนธรรมในสังคมไทยอย่างมีนัยยะสำคัญ