ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — ภาพแห่งประวัติศาสตร์ น้ำท่วมหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า และ ใช้สุนัขเป็นเหยื่อตกปลาฉลาม

ประเด็นฮอตในโซเชี่ยลมีเดียรอบสัปดาห์ 16 – 22 ก.ย. 2555 – ภาพแห่งประวัติศาสตร์ น้ำท่วมหน้าลานพระบรม และ ใช้สุนัขเป็นเหยื่อตกปลาฉลาม-แฟนเพจตะละแม่ป๊อบคัลเจอร์