ตอนที่่ 4: ย้อนรอย “วงจรอุบาทว์” วิกฤติ 40

อดีตเซียนหุ้นพันล้าน ยอมรับวิกฤติ 40 ทุกคนมีส่วนร่วม เริ่มตั้งแต่ทางการ “ส่งสัญญาณผิด” นักลงทุน “โลภ” และตลาดหุ้นเป็น “วงจรอุบาทว์”