แผน 3 ปีก.ล.ต. ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนตลาดทุน รับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ เพิ่ม”โอกาส” ช่องทางลงทุน-การเข้าถึงข้อมูล

ก.ล.ต. เปิดแผน 3 ปี (2560-2562) ชู 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนตลาดทุนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงตลาดทุน พร้อมยกระดับสู่การเป็นตลาดทุนแห่งภูมิภาค ส่งเสริมสินค้าหรือกิจการในตลาดทุนนำหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติจริง เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม และพัฒนาเครื่องมือให้ผู้ลงทุนสามารถเป็นพลังในการสร้างวินัยในตลาด

ก.ล.ต. ระดมผู้เชี่ยวชาญต่างชาติวิเคราะห์ตลาดทุน พร้อมเปิดมุมมอง “บัณฑูร ล่ำซำ – ธนินท์ เจียรวนนท์”

ก.ล.ต. ครบรอบ 20 ปี จัดสัมมนานานาชาติ ระดมต่างประเทศเปิดมุมมองตลาดทุน- ตั้งกองทุนมั่งคั่ง “โต้ง” ติงตลาดหุ้นมุ่งกำไรส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ขณะที่ “บัณฑูร ล่ำซำ” มุ่งสกัดทุนสามานย์ ด้าน “เจ้าสัวธนินท์” หนุนรัฐตั้งกาสิโน