อิสรภาพของนโยบายการเงินที่หายไป?

ในโลกการเงินที่ไร้พรมแดน ภาวะการเงินในแต่ละประเทศย่อมอ่อนไหวต่อพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ความท้าทายที่แท้จริงไม่ได้มาจากการสูญเสียอิสรภาพในการดำเนินนโยบาย แต่อยู่ที่ความยากลำบากในการแยกแยะสาเหตุต้นตอของการเปลี่ยนแปลงในราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ รวมทั้งความยากในการเลือกแนวทางในการดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเมื่อแต่ละทางเลือกนั้นมีนัยและต้นทุนที่ซับซ้อนและหลากหลายมิติมากกว่าเดิม