ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตราประทับพิเศษชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9

ไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการตราประทับพิเศษชุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9