มาตรการคตง.ได้ผล สรรพากรยอมส่งแบบภ.ง.ด.90-91นักการเมือง 113 รายให้ตรวจสอบ พบหลายรายเลี่ยงภาษี จี้เรียกเก็บเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ ตามด้วยคดีอาญา

มาตรการคตง.ได้ผล สรรพากรยอมส่งแบบภ.ง.ด.90-91นักการเมือง 2 รัฐบาลก่อนหน้านี้ จำนวน 113 รายให้ตรวจสอบ พบหลายรายเลี่ยงภาษี จี้เรียกเก็บเพิ่มพร้อมเบี้ยปรับ ตามด้วยคดีอาญา