19 วันคสช.จ่ายหนี้ “ชาวนา” 75,000 ล้าน – ตั้ง “นบข.” ปฏิรูปชาวนา ทำโซนนิ่งสินค้าเกษตร

19 วันคสช.จ่ายหนี้ “ชาวนา”เกือบครบ – ตั้ง “นบข.” เช็คสต็อกข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ เดินหน้าปฏิรูปเกษตรทุกด้าน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และจัดระบบโซนนิ่ง