ตรวจการบ้าน Doing Business ก่อนธนาคารโลกประเมินจัดอันดับปี 2018 แจงความเร็ว-ง่ายของแต่ละองค์กร

ตรวจการบ้าน Doing Business ก่อนธนาคารโลกประเมินจัดอันดับปี 2018 แจงความเร็ว-ง่ายของแต่ละองค์กร