อินโฟกราฟฟิกที่ดี (จบ): อย่าตายน้ำตื้นกับสถิติ

การคำนวณหรือการแสดงข้อมูลเป็นภาพ (visualization) ใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะง่ายดายอย่างการคำนวณค่าเฉลี่ย หรือซับซ้อนอย่างการแสดงกราฟสามมิติ ล้วนตั้งอยู่บนการยอม “สูญเสีย” ข้อมูลบางส่วนไป เพื่อให้เราทำความเข้าใจกับมันได้ ความผิดพลาดส่วนใหญ่เกิดขึ้นเวลาที่คนทิ้งข้อมูลส่วนที่สำคัญจริงๆ ไป หรือไม่ก็พยายามอธิบายข้อมูลทั้งชุดด้วยประโยคใหญ่ๆ ที่ฟังดูครอบจักรวาล โดยมากสิ่งที่พวกเขาบอกเรามักจะ “จริง แต่ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมด”