พัฒนาการต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศไทย (ตอนจบ)

อาจกล่าวได้ว่า การต่อต้านคอร์รัปชันในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กระแสการต่อต้านเป็นไปอย่างแพร่หลาย สร้างผลกระทบในวงกว้างได้ดี ทุกคนมองคอร์รัปชันเป็นปีศาจร้ายที่ทำให้ประเทศก้าวไปไม่ถึงไหน อย่างไรก็ดี มีหลายกรณีที่คอร์รัปชันกลับกลายเป็นเหตุผลหรือข้ออ้างต่างๆ ในการกลั่นแกล้ง แย่งชิงอำนาจ และเป็น “อาวุธซัด” ที่ทรงพลัง

“ประมนต์ สุธีวงศ์” ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ความท้าทายกรณี “สรยุทธถึงคอร์รัปชันประเทศไทย”

“ประมนต์ สุธีวงศ์” ประธานภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ความท้าทายกรณี “สรยุทธถึงคอร์รัปชันประเทศไทย”