ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ — คำโกหกสีขาวของ “กิตติรัตน์” และ ภาษีดาราของ “พลอย เฌอมาลย์”

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 26 ส.ค. – 1 ก.ย. 2555 – คำโกหกสีขาวของ “กิตติรัตน์” และ ภาษีดาราของ พลอย เฌอมาลย์