PwC เผยเทรนด์ดิจิตอลแบงก์กิ้งมาแรง แนะนายแบงก์ปรับสู่ ‘ออมนิ แชนแนล’ ตอบโจทย์ผู้บริโภค

PwC เผยผู้บริโภคทั่วโลกหันมาใช้บริการดิจิตอลแบงก์กิ้งเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้บริการผ่านสาขาจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดในปี 59 แนะธุรกิจแบงก์ตื่นตัวรับเทรนด์นำรูปแบบการหลอมรวมทุกช่องทางบริการให้เป็นหนึ่ง (Omni-channel) มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า ชี้แบงก์ในเอเชียแปซิฟิกผู้นำเทรนด์ดิจิตอลแบงก์กิ้ง ขณะที่แบงก์ไทยต่างให้ความสำคัญไม่แพ้กัน พร้อมแนะนำแบงก์พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ (Cyber Security) ควบคู่กัน เพื่อป้องกันอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ที่กำลังคุกคามธุรกิจ