การค้นพบ “โลกต่างดาว” ชื่อ Proxima b หรือมนุษย์เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วในจักรวาล?

นักดาราศาสตร์ตั้งชื่อดาวเคราะห์นี้ว่า Proxima b แม้วงโคจรของมันจะใกล้ดาวฤกษ์มาก คือใกล้กว่าที่ดาวพุธโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่ Proxima Centauri เป็นดาวแคระแดง (Red Dwarf Star) คือเป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็กที่มีอุณหภูมิต่ำ แสงของดาวฤกษ์ดวงนี้จึงอ่อนกว่าดวงอาทิตย์มาก ทำให้ Proxima b โคจรอยู่ในโซนที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้ มีอุณหภูมิพื้นผิวที่น้ำสามารถคงสภาพอยู่ได้เช่นกัน แต่ทว่า พื้นผิวดาวเคราะห์ดวงนี้อาจได้รับผลกระทบจากแสงอัลตราไวโอเลตมากกว่าที่โลกเราได้รับจากดวงอาทิตย์