ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์–ชูวิทย์ชวนดูของบริจาคหลังสโมสรรัฐสภา และ 6 พ.ค. ปรากฏการณ์ซูเปอร์มูน

ประเด็นฮอตในโซเชียลมีเดียรอบสัปดาห์ 29 เม.ย. – 5 พ.ค. 2555 — ดารา คนดังลั่นระฆังวิวาห์ – ชูวิทย์ ชวนดูของบริจาคหลังสโมสรรัฐสภา และ 6 พ.ค. ปรากฏการณ์ซูปเปอร์มูน