รัฐประหารเพื่อประชาธิปไตย

ในอนาคตเมื่อไหร่ที่ผู้คนไม่พอใจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง พวกเขาจะเรียกร้องให้ทหารออกมาอยู่เรื่อยๆ
อีกเรื่องหนึ่งที่รอดริกเขียนไว้เพียงแค่เพียงพารากราฟสั้นๆ แต่มีความสำคัญมาก คือ เขาชี้ว่าสถาบันทางการเมืองแห่งการควบคุมอำนาจไม่ได้สร้างง่ายๆ ชั่วข้ามคืน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่า ผู้มีอำนาจไม่ว่าหน้าไหนย่อมไม่อยากจะสร้างมันขึ้นมา