ดัชนีความโปร่งใสปี 2014 เลือกระหว่าง “วาทกรรม” หรือ “รูปธรรม” ของความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมา Transparency International (TI) ประกาศผลการจัดอันดับความโปร่งใสของประเทศต่างๆ จำนวน 175 ประเทศ ซึ่งแชมป์ความโปร่งใสปี 2014 ตกเป็นของ “เดนมาร์ก” ที่ได้คะแนนความโปร่งใสหรือ Corruption Perception Index (CPI) 92 จาก 100 คะแนน เฉือน “นิวซีแลนด์” แชมป์ความโปร่งใส 4 สมัย ที่ได้ 91 คะแนน