ป.ป.ช. แจงยิบสาเหตุได้ค่าคะแนน “ดัชนีความโปร่งใส” เท่าเดิม ยันแก้ปัญหาทุจริตดีขึ้น – ลดลงด้านเดียวเรื่องนิติรัฐ

ป.ป.ช. แจงยิบสาเหตุได้ค่าคะแนน “ดัชนีความโปร่งใส” เท่าเดิม ยันแก้ปัญหาทุจริตดีขึ้น – ลดลงด้านเดียวเรื่องนิติรัฐ

ผลการจัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2555 ไทยสอบตก ได้อันดับที่ 88 และ 7 ข้อควรรู้เรื่องภาพลักษณ์คอร์รัปชัน

ผลการจัดดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันปี 2555 ไทยสอบตก ได้อันดับที่ 88 และ 7 ข้อควรรู้เรื่องภาพลักษณ์คอร์รัปชัน