TMB ชี้ความเชื่อมั่น SME ครึ่งปีแรกทรงตัว กังวลภาวะเศรษฐกิจ-กำลังซื้อฟื้นตัวช้า แนะเถ้าแก่ยุคใหม่ต้องคิดเผื่อโต เข้าถึง “โอกาส” มากกว่า

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี เผยความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ครึ่งปีแรกยังทรงตัว แต่กังวลภาวะเศรษฐกิจ-กำลังซื้อฟื้นตัวช้า แนะเถ้าแก่ยุคใหม่ต้องคิดเผื่อโต “เป็นนิติบุคคล โปร่งใส” เข้าถึงโอกาสง่ายกว่า