TMB Analytics เผยดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี มองข้างหน้ามีทั้งดี – ไม่ดี แต่กังวลลดลง

TMB Analytics เผยดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอี มองข้างหน้ามีทั้งดี – ไม่ดี แต่กังวลลดลง และปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตาปีระกา

TMB Analytics ชี้ดัชนี SME ส่งสัญญาณเศรษฐกิจครึ่งปีหลังฟื้น – แม้ Q2 ความเชื่อมั่นปรับลดลง

TMB Analytics ชี้ดัชนี SME ส่งสัญญาณเศรษฐกิจครึ่งปีหลังฟื้น – แม้ Q2 ความเชื่อมั่นปรับลดลงกังวลภัยเรื่อง

TMB – SME Sentiment Index ชี้เอสเอ็มอีเชื่อมั่นมากขึ้น 2 ไตรมาสติด – แต่มอง 3 เดือนข้างหน้ายังกังวลเรื่องรายได้

TMB Analytics ชี้ SME เชื่อมั่นมากขึ้น 2 ไตรมาสติด – แต่ 3 เดือนข้างหน้ากังวลเศรษฐกิจอนาคต ภัยแล้ง ฉุดรายได้ ชงรัฐออกมาตรการเพิ่ม

TMB Analytics เผยผลสำรวจเอสเอ็มอีความเชื่อมั่นฟื้น แต่ยังกังวลกำลังซื้อชะลอ

TMB Analytics เผยผลสำรวจเอสเอ็มอี ความเชื่อมั่นฟื้นแค่ 40% ยังกังวลกำลังซื้อชะลอ แนะรัฐพยุงต่อเนื่อง 4 เดือนส่งผ่านสู่เศรษฐกิจจริง