ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ แบงก์ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดการเงินยุโรปน่ากังวลหรือไม่!

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ แบงก์ไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ความผันผวนของตลาดการเงินยุโรปน่ากังวลหรือไม่! ชี้ผู้ประกอบการที่มีธุรกรรมต่างประเทศระวังตลาดการเงินโลกมีความเสี่ยงสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยนปีนี้มีแนวโน้มผันผวนค่อนข้างมาก