4 ประเทศถกสร้าง “เขื่อนดอนสะโฮง” ในแม่น้ำโขง ไม่มีข้อสรุปว่าขบวนการต้อง “ปรึกษาหารือล่วงหน้า” หรือ “แจ้งให้ทราบ”

4 ประเทศถกสร้าง “เขื่อนดอนสะโฮง” ในแม่น้ำโขง ไม่มีข้อสรุปว่าขบวนการต้อง “ปรึกษาหารือล่วงหน้า” หรือ “แจ้งให้ทราบ”

จดหมายเปิดผนึกถึง รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ แสดงจุดยืนไทยคัดค้านโครงการเขื่อนดอนสะโฮง

จดหมายเปิดผนึกถึง รมต.กระทรวงทรัพยากรฯ แสดงจุดยืนไทยในประเด็นข้อเท็จจริงเรื่องสถานะของเขื่อนดอนสะโฮง บนแม่น้ำโขงสายหลักต่อประชาชนคนไทย และยับยั้ง สปป.ลาวในทันที

จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสานถึงนายกฯ กรณีเขื่อนกั้นน้ำโขง “ดอนสะโฮง”

จดหมายเปิดผนึกเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสานถึงนายกฯ กรณีเขื่อนกั้นน้ำโขง “ไซยะบุรี”