กนง. เสียงเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1.5% รอดูสถานการณ์ – ขอคงพื้นที่ Policy Space พร้อมเตรียมมาตรการอื่นหนุน ศก.

กนง. เสียงเอกฉันท์คงดอกเบี้ย 1.5% รอดูสถานการณ์ – ชี้ “กระสุน” ไม่หมด ขอคงพื้นที่ policy space ไว้ใช้เมื่อเหมาะสม พร้อมเตรียมมาตรการอื่นสนับสนุนเศรษฐกิจ