เตือนภัยสงครามค่าเงิน

ดูเหมือนว่ายุโรปและญี่ปุ่นกำลัง “ส่งออก” ภาวะเงินฝืด นโยบายดอกเบี้ยต่ำ และการพิมพ์เงิน ไปให้ประเทศอื่น ประเทศไหนไม่ลดอัตราดอกเบี้ยตาม ก็ต้องเสี่ยงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่จะแข็งขึ้น คำถามที่น่าสนใจคือแล้วเราควรรับมืออย่างไร ในระหว่างที่สงครามค่าเงินอาจจะดำเนินต่อไป และอาจจะมีเงินไหลเข้าจากการพิมพ์เงินเพิ่มของประเทศเหล่านี้ และเรามีข้อจำกัดเรื่องเสถียรภาพจากหนี้ครัวเรือนที่ค่อนข้างสูง