ดอกเบี้ยติดลบ: เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

นอกจากธนาคารกลางสหรัฐฯ เมื่อเจอปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ และความเสี่ยงเงินฝืดมาเยือน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ก็ใช้สูตรเดียวกัน คือลดดอกเบี้ยเหลือศูนย์ บวกการพิมพ์เงินขนาดมหาศาล มีแถมนโยบายใหม่ๆ เช่น LTRO เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อเพิ่มเป็นครั้งคราว และขนาดของธนาคารกลางก็เพิ่มขึ้นกันถ้วนหน้าแบบไม่เคยเจอมาก่อน

ศูนย์วิจัยฯไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ BOJ ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบ กดดันเยนอ่อนค่า

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ(EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ วิเคราะห์ธนาคารกลางญี่ปุ่น (Bank of Japan: BOJ)ประกาศอัตราดอกเบี้ยติดลบ กดดันเยนอ่อนค่า