ดอกเบี้ยจะขึ้น ปาร์ตี้จะเลิก?

ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเกินจริงเป็นเวลานาน ทำให้ฟองสบู่เริ่มก่อตัว และถ้าธนาคารกลางเริ่มกังวลขึ้นมา และขึ้นดอกเบี้ยเพื่อเจาะฟองสบู่เมื่อไร ตลาดการเงินก็จะถูกกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกวันนี้พันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลอิรักมีต้นทุนสูงกว่ารัฐบาลสหรัฐฯ เพียง 2% กว่าๆ เท่านั้น จากเดิมที่เคยสูงกว่ากันประมาณ 5-6%! วันนี้ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลอิรักขายกันเหลือ 6.6% จากเดิมสูงเกือบ 10%