เสรี วงษ์มณฑา มองปราด…ยุคยิ่งลักษณ์ ก้าวแรก “นกแก้ว” อ่อนใน-แข็งนอก “ปชป.- ฝ่ายค้าน” อ่อนนอก-อ่อนใน

“เสรี วงษ์มณฑา” มองปราด…“ยุคยิ่งลักษณ์” ก้าวแรก “นกแก้ว” อ่อนใน-แข็งนอก “ปชป.- ฝ่ายต้าน” อ่อนนอก – อ่อนใน