เสียงสะท้อนสัมมนาวิชาการฯ ธปท. ครั้งที่ 13 จากอุดมคติสู่ความเป็นจริง (3): “ดร.อัมมาร” เปรียบ ธปท. เป็นแค่คนวาดบั้นท้ายช้าง

“ดร.อัมมาร” เตือน ธปท. อย่าเชื่อมั่นความเป็นอิสระมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ต้องประสานกับรัฐบาล เพราะแบงก์ชาติไม่ใช่ช้าง แต่เป็นแค่คนวาดบั้นท้ายช้าง