ก้าวข้ามกับดัก 6 ด้านสู่ Digital Economy แก้โจทย์ “แก่ เจ็บ จน คนน้อย ด้อยศึกษา เหลื่อมล้ำสูง”

เศรษฐกิจดิจิทัลที่แท้จริงต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี 6 ด้าน ระบบชำระเงิน-ดิจิทัลไอดี-โลเคชัน-โลจิสติกส์-ข้อมูล-คน ประกอบขึ้นเป็น Building Block รองรับ พร้อมสู้ 6 ปัญหา แก่-เจ็บ-จน-คนน้อย-ด้อยศึกษา-เหลื่อมล้ำสูง ที่กำลังไล่ล่าไทย