“สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” รัฐไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจ (ตอน1): จะโตอย่างมีคุณภาพสู่อุตสาหกรรมขาย”ปัญญา”ได้อย่างไร

เมื่อดูการพัฒนาประเทศไทย จะพบว่าเราใช้โมเดลหนึ่งในการพัฒนา แต่โมเดลนี้นั้นถึงจุดที่ติดขัดไม่สามารถไปต่อได้ โมเดลที่ว่านี้ก็คือ “การพัฒนาอุตสาหกรรมโดยไม่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี…ถ้ายังอยู่ในโมเดลนี้ นอกจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะโตไม่ได้แล้ว จะเกิดความไม่เท่าเทียมสูงด้วยเพราะว่าค่าแรงต่ำ และเมื่อกำลังซื้อภายในต่ำ เศรษฐกิจไทยก็จะอ่อนไหวกับความผันผวนภายในตลาดโลกเป็นอย่างยิ่ง อย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน”

“สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์” ประธานทีดีอาร์ไอชี้ “ประเทศไทยกับอนาคตใหม่การศึกษา” เด็กอยู่ในห้องเรียน 1,000-1,200 ชม./ปี – แต่ครูหายไปไหน 84 วัน/ปี – สมศ.ประเมินครูที่”กระดาษ”

ดร.สมเกียรติ เผยการศึกษาไทยป่วย เด็กไทยใช้เวลาเรียนเยอะเฉลี่ย 1,000-1,200 ชั่วโมง/ปี แต่สอบวัดผลในระดับสากลกลับได้คะแนนต่ำ ผลวิจัยชี้ครูใช้เวลานอกห้องเรียนถึง 42% สมศ. ประเมินรร.ที่”กระดาษ” ส่งผลให้ครูทิ้งห้องเรียน แนะ 3 แนวทางปฏิรูป ให้อิสระโรงเรียนเลือกครู ปรับเปลี่ยนการวัดผล และปรับปรุงการเรียนการสอน

ทีดีอาร์ไอชี้การวิจัยและพัฒนาของไทย เป็นเอ็นพีแอลเยอะเสร็จร้อยละ 5 และไม่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

ทีดีอาร์ไอชี้ การวิจัยและพัฒนาของประเทศได้รับงบประมาณน้อย และมีประสิทธิภาพ research and development (R&D) ต่ำ และจำนวนโครงการเป็นเอ็นพีแอลเยอะ แต่ละปีเสร็จสิ้นลดลงเหลือเพียงร้อยละ 5

ทีดีอาร์ไอวิเคราะห์ความคุ้มค่า “งานวิจัยของประเทศ” ชี้ส่วนใหญ่อยู่บนหิ้ง ขาดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง

ทีดีอาร์ไอประเมินผล “งานวิจัยของประเทศ” ชี้ส่วนใหญ่อยู่บนหิ้ง ขาดการต่อยอดไปสู่การพัฒนาที่แท้จริง

ทีดีอาร์ไอเผย 6 ปี รัฐออก กม. 335 ฉบับ – “วิษณุ เครืองาม” ติงรัฐบาลไม่มีแผนนิติบัญญัติ ปล่อยให้กระทรวงออกกฏหมายตามใจชอบ

ทีดีอาร์ไอเผย 6 ปี รัฐบาลไทยออกกฏหมาย 335 ฉบับ แต่ละฉบับใช้เวลาเฉลี่ย 2 ปี ชี้ส่วนใหญ่ค้างที่กฤษฏีกานานสุด 262 วัน “วิษณุ” ติงรัฐบาลไม่มีแผนนิติบัญญัติ ปล่อยให้ทุกกระทรวงออกกฏหมายตามใจชอบ แนะลดขั้นตอนให้น้อยลงเพื่อภาคประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

นักวิชาการ ระดมความเห็นแก้ พ.ร.บ. แข่งขันการค้า กำจัด “อีแอบ” ผูกขาดอย่างยั่งยืน

นักวิชาการรวมตัวระดมความเห็นแก้ พ.ร.บ. แข่งขันการค้า เปิดร่างกฏหมายฉบับ “อานิกและคณะ” ดึงรัฐวิสาหกิจมาอยู่ภายใต้กม.นี้ กำจัด “อีแอบ” เพราะการผูกขาดคือเผด็จการ